Formularz zgłoszeniowy

Tutaj możesz przesłać nam swoje zgłoszenie.

Wszystkie poniższe pola są wymagane.

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:


Format: RRRR-MM-DD

Numer PESEL:

Adres zamieszkania:
np. ul. Kwiatowa 4/1


Kod pocztowy oraz miejscowość np. 00-000 Szczecin

Telefon:

Adres E-mail:


Na ten adres zostanie przesłane potwierdzenie udziału maratonie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję go.